Nowości
 

 

 

 

Gnieźnieńskie Stowarzyszenie Sportów Lotniczych im. Ludwika Szajdy zostało założone i wpisane do KRS pod numerem 0000324449 w dniu 3 marca 2009r. Członkami i założycielami było 17 osób.

Naszymi głownymi celami i zadaniami jest:

- propagowanie i reprezentowanie sportów lotniczych w kraju i zagranicą:

- rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności lotniczych wśród szerokich rzesz młodzieży szkolnej i akademickiej;

- organizacja imprez sportowych i pikników

Zarząd Stowarzyszenia:

Marek Barczyński   prezes
Mariusz Lisek
  vice prezes (sekcja motoparalotniowa)
Michał Perkowski
  vice prezes (sekcja modelarska)
Stanisław Matławski   sekretarz
Tomasz Karski
  skarbnik
Wojciech Szalaty
  członek zarządu
Jerzy Nowacki
  członek zarządu
Piotr Rożen
  członek zarządu
Daniel Walkowiak   członek zarządu
Tomasz Krotecki   członek zarządu